Εμφράξεις παιδικών δοντιών: Χρειάζονται πράγματι;

Μια πολύ συχνή ερώτηση που κάνουν οι γονείς είναι γιατί χρειάζεται να σφραγιστούν τα παιδικά δόντάκια, εφόσον είναι προσωρινά και θα αλλάξουν. Η τερηδόνα, το "χαλασμένο" δηλαδή δόντι που δεν αντιμετωπίζεται ενέχει τον κίνδυνο μεγαλύτερης μόλυνσης η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απονεύρωση του δοντιού. Αυτό αφορά νοεγιλά και μόνιμα δόντια. Οι φλεγμονές είναι επικίνδυνες όχι μόνο για τη στοματική υγεία του παιδιού αλλά και για τα ενήλικα δόντια που θα βγάλει στην πορεία. Επιπλέον ,είναι αποδεδειγμένο ότι η δυσκολία ενός παιδιού να μασήσει λόγω πόνου και κατ'επέκταση να φάει έχει επίπτωση στην ανάπτυξη του. Τέλος, αν η τερηδόνα προχωρήσει τόσο, ώστε να χρειαστεί εξαγωγή του δοντιού, αυτός ο κενός χώρος ίσως δημιουργήσει ορθοδοντικά προβλήματα στο παιδί. Οι γόνεις θα πρέπει να δίνουν στα παιδικά δόντια την ίδια σημασια με τα μόνιμα, καθώς παίζουν καθοριστικό ρόλο στην σωστή ανάπτυξη των παιδιών.

Κύλιση στην Αρχή