Ιωάννα Κουταλιάρη & Χριστίνα Μπάρκα (Ιατρείο Καλαμάτας)

Ιωάννα Κουταλιάρη

Βοηθός οδοντιάτρου. Είναι πτυχιούχος κρατικού ΙΕΚ ως βοηθός οδοντιάτρου (2007-2009), με κλινική εμπειρία σε παιδοδοντικά και ενδοδοντικά ιατρεία από το 2007. Εργάζεται στο ιατρείο μας από το 2012 έως σήμερα.

Χριστίνα Μπάρκα

Βοηθός οδοντιάτρου. Είναι απόφοιτος ΤΕΙ Διοίκησης και οικονομίας στο τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων και Οργανισμών με ειδικότητα την υγεία. Εργάζεται στο ιατρείο μας από το 2015 έως σήμερα.

Κύλιση στην Αρχή